Milochov        
 
   
  Zloženie VMČ Milochov

poslanci:  

Tibor Fusko
Jozef Sovík
Ján Panák
Ing. Ján Kunovský

občania:

Pavol Slamka - predseda 
Elena Hojdíková - tajomník
Miloš Babuša
Jozef Belás
Vojtech Kovár

   
 
Home  |   Fotogaléria  |   Novinky  |   Odkazy  |   VMČ  |  MHD 8
 
Copyright © 2011 razzle Email: milochov@centrum.sk